UPRAWNIENIA HAKOWEGO URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH

Adresaci szkolenia:

Pracownicy firm używających urządzeń dźwignicowych w swojej pracy (dźwigów, suwnic itp).

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pracy w charakterze hakowego.
Program szkolenia:

1.Przepisy eksploatacji dźwignic. Obowiązki operatorów i konserwatorów dźwignic kontrolerów lin i zawiesi w kontekście obowiązków hakowego.
2.Obowiązki i odpowiedzialność hakowych przed rozpoczęciem pracy. Obowiązki hakowych w czasie pracy. Obowiązki hakowych po zakończeniu pracy. Określanie ciężarów podnoszonych przedmiotów. Współpraca suwnicowego z hakowym, sygnały porozumiewawcze suwnicowy – hakowy.
3.Podział zawiesi i wymagania dotyczące zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych i specjalnych. Kryteria wybrakowania zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych i specjalnych.
4.Przeglądy zawiesi. Próby kontrolne zawiesi. Wymagania Polskich Norm dotyczące zawiesi. Korzystanie z tabel i norm.
5.Zadania w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy. Przepisy bhp dotyczące transportu dźwignicami. Praca na wysokości. Ratownictwo. Udzielanie pierwszej pomocy Postępowanie w razie zaistnienia wypadku w pracy.
6.Omówienie wypadków związanych z eksploatacją dźwignic.
7.Warunki eksploatacji zawiesi linowych, zawiesi łańcuchowych oraz zawiesi specjalnych.
8. Mocowanie podnoszonych przedmiotów. Prowadzenie ciężaru, składowanie podnoszonych przedmiotów.

Kwalifikacje po ukończeniu uprawnienia do wykonywania obowiązków hakowego.

Koszt całkowity brutto 199 zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckim – honorowany w większości krajów)

Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia:

emailem:   furtacz.pl@gmail.com
sms-em:     794 940 192

 

KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU
(nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin)

  • formie stacjonarnej ? zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE
  • przez internet lub pocztę polską (e-learning)
  • indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu

 

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem

794 940 192