ZASŁABNIĘCIA I OMDLENIA

ZASŁABNIĘCIE

Jest to chwilowe zaburzenie świadomości lecz bez pełnej jej utraty. Podczas zasłabnięcia mogą wystąpić zawroty głowy, mdłości i zaburzenia widzenia.

Odruchem obronnym organizmu na ten stan jest spadek napięcia mięśniowego. Pozycja pionowa osoby poszkodowanej nie sprzyja prawidłowemu ukrwieniu ośrodkowego układu nerwowego.

Zasłabnięcie można określić  jako stan przed omdleniowy, którego dolegliwości ustąpią samoistnie. Przyczyny zasłabnięcia mogą być podobne jak w przypadku omdleń. Najczęściej są to zaburzenia napięcia naczyń krwionośnych, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia metaboliczne czy też psychiczne itp.

Zakłada się że skoro nie doszło do pełnej utraty przytomności jak w przypadku omdlenia to mechanizmy obronne organizmu wystarczyły, aby skompensować występujące zaburzenia. Rozróżnienie zasłabnięcia od omdlenia jest bardzo istotne w ocenie potencjalnego zagrożenia, w jakim znajduje się pacjent. Zasłabnięcie jest stanem znacznie mniej niebezpiecznym. Nie zwalnia to jednak z konieczn0ości odnalezienia jego przyczyny.

Przyczyny zasłabnięć mogą być różne, od banalnych do tych bardzo poważnych dlatego też nigdy nie należy ich bagatelizować. Przede wszystkim jeśli pojawiają się częściej i towarzyszą im zawroty głowy, kłopoty z wyraźnym widzeniem, mdłości, poty, zaburzenia świadomości oraz spadek napięcia mięśni mogący spowodować upadek. Jeżeli samo organizm szybko sobie z tym nie poradzi, zasłabnięcie może zamienić się w omdlenie, dodatkowo powiązane z utratą przytomności. Utrata przytomności może z kolei okazać się niebezpieczna, zwłaszcza jeżeli dojdzie do upadku w sposób niekontrolowany.

 

Podłoża zasłabnięć:
-silne stany emocjonalne ? stres, radość, wzburzenie
-odwodnienie organizmu
-spadek poziomu cukru we krwi
-głód- np. u osób na drastycznej diecie
-zatrucie, także po alkoholu i środkach odurzających
-czynniki takie jak upał, brak dopływu świeżego powietrza
-zaburzenia hormonalne
-padaczka
-choroby o podłoży psychicznym i/lub neurologicznym
-choroby układu krążenia

 

 

 

 

PODCZAS ZASŁABNIĘCIA NALEŻY ZROBIĆ WSZYSTKO ABY NIE DOSZŁO DO OMDLENIA

Postępowanie:

Najlepiej położyć się jak najszybciej unosząc nogi do góry w pozycji tzw. przeciwwstrząsowej . kiedy poszkodowany poczuje się lepiej dopiero wtedy powinien powoli wstać.

Jeżeli nie ma możliwości alby się położyć poszkodowany powinien usiąść, pochylając przy tym głowę możliwie jak najniżej (pomiędzy kolanami).

Pozycje te ułatwiają szybszy napływ krwi do mózgu.

om2 om1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMDLENIE

 

Jest to krótkotrwała utrata przytomności wywołana przejściowym             globalnym zmniejszeniem perfuzji mózgowej /zmniejszenia przepływu płynu ustrojowego przez mózg/. Charakteryzuje się szybkim rozwojem objawów aż do zup[pełnej utraty przytomności, krótkim czasem trwania oraz samoistnym i pełnym odzyskaniem przytomności.

Omdlenie w praktyce jest najczęstszą przyczyną krótkotrwałej utraty przytomności.

Przyczyną jest chwilowe zmniejszenie ilości dostarczanego tlenu do mózgu człowieka.

Podłożem omdleń może być
-wzmożone napięcie emocjonalne jak np. lęk, strach
-wystąpienie silnego bólu
-przebywanie w pozycji siedzącej przez długi czas szybkim podniesieniem się z pozycji siedzącej bądź leżącej
-zbyt małą objętością krwi w naczyniach krwionośnych- tzw.hipowolemią- spowodowaną np. krwotokiem czy odwodnieniem,
-różnego rodzaju chorobami serca i układu krążenia jak np. zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, zwężenia aorty, zatorowość płucna i inne
-lekami

Postępowanie:

-wyniesienie poszkodowanego z miejsca w którym doszło do omdlenia na świeże powietrze gdy jest to tylko możliwe i zapewnienie mu dostępu świeżego powietrza
-ułożenie na wznak na plecach
-ocena podstawowych funkcji życiowych / po  udrożnieniu dróg oddechowych należy ocenić oddech przez 10 sekund ? w tym czasie aby oddech uznać za prawidłowy muszą pojawić się dwa oddechy/

-jeżeli oddech nie występuje przystępujemy do RKO
-jeżeli oddech jest zachowany układamy poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej czyli z uniesionymi do góry nogami pod kątem około 30 stopni.

 

Nie wolno:

– szarpać poszkodowanego, klepać go po twarzy, zadawać bólu,

– cucić za pomocą soli trzeźwiących ani innych środków,

-chlapać wodą

 

-wlewać napojów ani wpychać pożywienia w usta
-podawać żadnych leków