Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka….

Skutek i sposób oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka są w bardzo dużym stopniu uzależnione od częstotliwości pola (promieniowania), jego natężenia oraz od czasu ekspozycji. Pole elektromagnetyczne może oddziaływać na organizm człowieka:  bezpośrednio (oddziaływanie energii pierwotnych źródeł pól),  pośrednio (oddziaływanie energii wtórnych źródeł pól, tzn. energii pól zgromadzonej w obiektach eksponowanych na pola e-m). Ekspozycja na pola e-m o częstotliwości powyżej 100 kHz może wywołać w organizmie człowieka efekt termiczny, czyli podwyższenie temperatury całego ciała lub niektórych narządów i ewentualne ich uszkodzenie wskutek poparzenia. Natomiast przy ekspozycji na pola e-m o częstotliwości poniżej 100 kHz mogą występowanie efekty pozatermiczne wywołane przez prądy indukowane wewnątrz organizmu lub prądy kontaktowe przy dotknięciu konstrukcji metalowej odbierającej energi? pola elektromagnetycznego. Najczęściej zgłaszane przez pracowników problemy zdrowotne to dolegliwości o charakterze subiektywnym w postaci bólów i zawrotów głowy, zaburzeń snu, ogólnego osłabienia i szybkiego męczenia się pracą umysłową, ospałości, dolegliwości sercowo-naczyniowych (obniżenie ciśnienia krwi, kołatanie serca, zmiany w zapisie EKG), zaburzeń pamięci (najczęściej szybkie zapominanie), dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zmian w układzie nerwowym (np. nerwica wegetatywna, stany neurasteniczne, chwiejność emocjonalna) zaburzeń miesiączkowania, zaburzeń potencji płciowej. Wnioskowanie o ewentualnych skutkach zdrowotnych i ryzyku pracy w zasięgu pól e-m jest trudne i w wielu aspektach musi by? oparte na własnym doświadczeniu i nie w pełni udowodnionych przesłankach. Lekarze medycyny przemysłowej i medycyny pracy są natomiast zgodni, że ryzyko zdrowotne jest większe u pracowników narażonych przez wiele lat na pola e-m o dużych intensywnościach. Generalnie należy unikać ekspozycji i jak najszerzej stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne, ograniczające ekspozycję.
Przeciwwskazaniem do zatrudnienia w ekspozycji na pola elektromagnetyczne są choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby psychiczne, nerwice o znacznym stopniu nasilenia, choroby układu krążenia przebiegające z zaburzeniami rytmu serca, choroby, w których dochodzi do zmiany przezierności soczewek, niektóre choroby układu dokrewnego.rodzaje-emf