ZOSTAŃ SANITARIUSZEM MEDYCZNYM

KURS KWALIFIKACYJNY SANITARIUSZA SZPITALNEGO
– sanitariusz medyczny- KATOWICE / DĄBROWA GÓRNICZA

ZOSTAŃ SANITARIUSZEM MEDYCZNYM

Adresaci szkolenia

Pracownicy służby zdrowia lub osoby ubiegające się o pracę w służbie zdrowia.
Program szkolenia

Program kursu to 240h, w tym 80h teoretycznych i 160h praktyk .Zajęcia teoretyczne  80 godz.:
Ogólne wiadomości o człowieku.
Pierwsza pomoc.
Profilaktyka zakażeń szpitalnych.
Opieka nad chorym w szpitalu.Zajęcia PRAKTYCZNE  160 godz.:
Zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala.

Kurs zgodny z najnowszymi przepisami
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300) pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy, winien dodatkowo posiadać co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Cena  820 zł/brutto
(w cenie ujęte wszystko co jest konieczne do ukończenia kursu min. opłaty za:  materiały, organizację egzaminu, organizację praktyk  )

Masz pytania dzwoń  570 417 254

Startujemy już w pierwszym tygodniu stycznia 2015  (zajęcia będą odbywały się w Katowicach i w Dąbrowie Górniczej w godzinach wieczornych i weekendy)