Hakowy

UPRAWNIENIA HAKOWEGO URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH

Adresaci szkolenia:

Pracownicy firm używających urządzeń dźwignicowych w swojej pracy (dźwigów, suwnic itp).

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pracy w charakterze hakowego.
Program szkolenia:

1.Przepisy eksploatacji dźwignic. Obowiązki operatorów i konserwatorów dźwignic kontrolerów lin i zawiesi w kontekście obowiązków hakowego.
2.Obowiązki i odpowiedzialność hakowych przed rozpoczęciem pracy. Obowiązki hakowych w czasie pracy. Obowiązki hakowych po zakończeniu pracy. Określanie ciężarów podnoszonych przedmiotów. Współpraca suwnicowego z hakowym, sygnały porozumiewawcze suwnicowy – hakowy.
3.Podział zawiesi i wymagania dotyczące zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych i specjalnych. Kryteria wybrakowania zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych i specjalnych.
4.Przeglądy zawiesi. Próby kontrolne zawiesi. Wymagania Polskich Norm dotyczące zawiesi. Korzystanie z tabel i norm.
5.Zadania w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy. Przepisy bhp dotyczące transportu dźwignicami. Praca na wysokości. Ratownictwo. Udzielanie pierwszej pomocy Postępowanie w razie zaistnienia wypadku w pracy.
6.Omówienie wypadków związanych z eksploatacją dźwignic.
7.Warunki eksploatacji zawiesi linowych, zawiesi łańcuchowych oraz zawiesi specjalnych.
8. Mocowanie podnoszonych przedmiotów. Prowadzenie ciężaru, składowanie podnoszonych przedmiotów.

Kwalifikacje: po ukończeniu kursu uprawnienia do wykonywania obowiązków hakowego.

Koszt całkowity brutto 249 zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckim – honorowany w większości krajów)

Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia:

emailem:   furtacz.pl@gmail.com
sms-em:     794 940 192

KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU
(nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin)

  • formie stacjonarnej – zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE
  • przez internet lub pocztę polską (e-learning)
  • indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem

794 940 192