Kontroler zawiesi

Program szkolenia:

Rodzaje i budowa zawiesi.
Zasady bezpiecznego transportu przy pomocy dźwignic i zawiesi.
Eksploatacja i kontrola zawiesi.
Ewidencja zawiesi oraz ich magazynowanie.
BHP i pierwsza pomoc.
Sposoby i rodzaje kontroli zawiesi.
Czas trwania 40 godz.
Koszt – do ustalenia