Kwalifikowana Pierwsza Pomoc KPP

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy nadający tytuł ratownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 13. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
z dnia 8 września 2006 r.

Plan i tematyka kursu:

Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne;
Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia;
Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu;
Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe;
Poszkodowany nieprzytomny;
Resuscytacja (dorosły dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne);
Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną;
Wstrząs;
Inne stany nagłe- drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie;
Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru;
Taktyka działań ratowniczych- zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka;
Ewakuacja ze strefy zagrożenia;
Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych;
Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY EFEKTY NAUCZANIA:

Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbędzie się w oparciu o egzamin składający się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego, przeprowadzonego zgodnie z powyższym rozporządzeniem.

Koszt 699zł/brutto