Uprawnienia Elektryczne G1

Zapraszamy do współpracy firmy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, które zainteresowane są uzyskaniem lub odnowieniem uprawnień:

zarówno w zakresie eksploatacji jak i dozoru.

Uczestnikami kursów i egzaminów sązarówno osoby, któreodnawiająkursy sep czy pozostałe, oraz takie, które chcą uzyskać uprawnienia po raz pierwszy.

Egzamin SEP

Szkolenie organizowane w formie seminarium przygotowuje uczestników do uzyskania uprawnień państwowych (wydanych przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków ? komisję powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Szkolenie zakończone jest egzaminem kwalifikacyjnym.

Kurs trwa ok  15 godzin / 1 dzień

Koszt kursu 499zł/brutto CAŁOŚĆ

(w cenie ujęte wszystko co jest konieczne do ukończenia kursu min. opłaty za:  materiały, egzamin )

Masz pytania dzwoń  570 417 254

Zajęcia są prowadzone w dogodnych dla Państwa terminach także w godzinach wieczornych i weekendy